Ole Jørgen Ness

Tilbake

Forsvarer Harald Stabel og tiltalte Ole Jørgen Ness under åpningen av siviltjenestesaken i Oslo Tinghus i 1995.

Det er viktig å kunne se rødt i grønt og omvendt.
Takk for inspirasjon. Til lykke.