DET FINNES EN BOKVERSJON!
- som kan bestilles HER!

Tittel: Hjerte og forstand. Festskrift til Victor Lind.
Bokdesign: Bjørn Bjarre.
Digital billedbehandling: Bjørn Bjarre og Andrea Lange.
Inneholder alle tekstene som er gjengitt i nettutgaven.

23x16cm.
210s. 40 illustrasjoner.
Papir: 150g.
Digitalt trykk: Allkopi A/S, Oslo.
Innbinding: Julius Johansen Bokbinderi A/S, Oslo.

Send mail til:
sasabo@online.no
- for å få nærmere opplysninger om produktet, pris og leveringstid.