Ei hjerne som glitrar

av Per Kleiva


Ode til Victor

av Øivind Brune


Historiens engel

av Anne Britt Strømnes, Tor Børresen,
Kjersti Myrhagen, Svein F. Johansen og Per Odd Bakke


Til Far Victor

av Willibald Storn


Lærer uten triks

av Kari Linjordet


Fire skisser og en omskrivning

av Øyvind Berg


I dette landet

av Thorvald Steen


Inspirator og plageånd

av Arnold Johansen