HJERTE OG FORSTAND
Festskrift til Victor Lind på 60-årsdagen 15. desember 2000

Redaksjon ved: Per Bjarne Boym og Alf van der Hagen
Kurator for del 5 Hommage: Andrea Lange
Design: Liselotte Dick

Programmeringsarbeid og hosting, samt tilrettelegging av Jenny Holzers bidrag etter kunstnerens retningslinjer: Kunstnett Norge

Digital billedbehandling: Bjørn Bjarre og Andrea Lange
Foto: Jacques Hvistendahl, Morten Krohg, Andrea Lange, Victor Lind, Pierre L. Matte, Ukjente fotografer.

ISBN 82-995722-0-7 (nettutgave)
ISBN 82-995722-1-5 (trykt utgave: print-on-demand)

© Copyright redaktører, forfattere, kunstnere, fotografer.
All offentlig bruk av tekst eller bilder er ikke tillatt uten samtykke av rettighetshaverne.