FORORD

INNHOLD

Initiativet til dette festskriftet er basert på en hypotese: Vi antok at personen festskriftet er tilegnet hadde såpass mange interessante sider, at det ville mobilisere det beste i mange mennesker. Festskriftet som foreligger er svaret på vår hypotese.

Oppgaven har mobilisert en fantastisk dugnadsånd. Andrea Lange har, foruten et eget bidrag, tatt på seg ansvaret for å kuratere bokens siste del: Seks kollegers hommage til Victor Lind. De som har bidratt med tekst eller bilde er: Per Odd Bakke, Øyvind Berg, Øivind Brune, Tor Børresen, Anders Eiebakke, Harald Flor, Sigurd Helseth, Jenny Holzer, Arnold Johansen, Per Ole Johansen, Svein Flygari Johansen, Per Kleiva, Morten Krohg, Kari Linjordet, Thure Erik Lund, Pierre Lionel Matte, Kjersti Myrehagen, Ole Jørgen Ness, Joron Pihl, Cecilie Skeide, Dag Solstad, Thorvald Steen, Willibald Storn, Anne Britt Strømnes, Bo Krister Wallström og Snorre Ytterstad. Andre som har ytet innsats for produktet er Tory Bender, Bjørn Bjarre, Ian Damrell, Liselotte Dick, Jack van Domburg, Aud Gloppen, Johann Grip, og Oslo Politiets Blandede Kor. Vi er dem alle stor takk skyldig. En ekstra takk til Erik Hesby og Atle Barcley ved Kunstnett Norge.

Festskriftets innhold består i all hovedsak av nyskrevet materiale. Første del inneholder en kunsthistorisk presentasjon av Linds verk, fra fem ulike vinkler. I annen del publiserer vi tekster vi har grunn til å tro at jubilanten selv ville like å lese, om emner som på ulikt vis kaster lys over den virkelighet som omgir kunstneren. Tredje del består av et lengre intervju med Victor Lind, og i fjerde del har vi bedt venner av jubilanten om holde en kort "tale for dagen". Den avsluttende delen består av seks kunstverk til Victor Lind: En kunstner som i dette festskriftet blir beskrevet som en politisk poet som bedriver et insisterende og kritisk sorgarbeid i sine verk.

Det er gjengitt en rekke av Victor Linds verker. Ettersom hovedpersonen selv ikke har vært innviet i planene for festskriftet, vil reproduksjonene være av varierende kvalitet, men likevel gode nok til å gi et inntrykk av uttrykkene. Victor Lind er en skarp kunstner og et varmt menneske. Han fortjener et festskrift.

Oslo, 15. desember 2000

Per Bj. Boym Alf van der Hagen