INNHOLD

FORORD


DEL 1: FORTOLKNING


Den politiske poet
av Morten Krohg

Fra Nattrytter til mørkets drosjer
av Harald Flor

Utfordringen, det nye og Juan Gris
av Per Bjarne Boym

Contemporary memory. Who is afraid?
av Cecilie Skeide

Fire walk with me
av Anders Eiebakke


DEL 2: OMGIVELSER


Toget stanset ikke
(eller: Hvis alt er hukommelse)
av Sigurd Helseth

Salme
Dødsfuge av Paul Celan

"Politiet har fortsatt et renommé å ivareta"
Arrestasjonene og deportasjonen av norske jøder høsten 1942
av Per Ole Johansen

Hva gjør et monument?
av Joron Pihl

Proust og Joyce, en sammenfatning
av Dag Solstad

Åndsmennesket
av Thure Erik Lund

Debattene om vedtyveriloven
av Karl Marx


DEL 3: SAMTALE


Å blomstre - for noen
Victor Lind intervjuet av Alf van der Hagen


DEL 4: TALER


Ei hjerne som glitrar
av Per Kleiva

Ode til Victor
av Øivind Brune

Historiens engel
av Anne Britt Strømnes, Tor Børresen,
Kjersti Myrhagen, Svein F. Johansen og Per Odd Bakke

Til Far Victor
av Willibald Storn

Lærer uten triks
av Kari Linjordet

Fire skisser og en omskrivning
av Øyvind Berg

I dette landet
av Thorvald Steen

Inspirator og plageånd
av Arnold Johansen


DEL 5: HOMMAGE


Pierre Lionel Matte

Snorre Ytterstad

Andrea Lange

Bo Krister Wallström

Ole Jørgen Ness

Jenny Holzer


DEL 6: BILDER


Et utvalg av Victor Linds verker